S*Palombiens F Paduan

Färg: brunsilvershaded, ns 11 31
Kön: hona (kastrerad)
Uppfödare: Annika Lissjos & Rickard Johansson
Född: 2010-07-21