Fodervärd

Burmillan är fortfarande en liten ras i Sverige och vi som uppfödare arbetar både med att förbättra och bibehålla det karakteristiska utseendet samtidigt som vi är måna om att fler burmillor ska användas i seriös avel. Vårt katteri är litet och därför är vi  intresserade av dig som kan tänka dig att vara fodervärd åt en hane eller hona som vi  i begränsad och överenskommen utsträckning använder i vårt avelsarbete.

Vad vi söker

Först och främst söker vi dig som vill ha en burmilla som sällskapskatt.  Precis som vilken kattungeköpare som helst så ska du kunna ge katten ett långvarigt hem med mycket kärlek. Utöver det så söker vi dig som är särskilt intresserad av att bidra till avelsarbetet, oavsett om det är genom att låna ut din blivande katt som avelshane en enstaka gång eller genom att ta hand om flera kullar som växer upp hos dig. Du kanske till och med är intresserad av att bli uppfödare själv i framtiden och vill prova på genom att börja som fodervärd.

Vi vill lära känna dig som fodervärd väldigt väl. Det är  viktigt att vi har förtroende för varandra och att vi har täta kontakter. Vi vill att du ska bo i eller nära Stockholm och vara lättillgänglig och beredd på att ta emot besök. Det är också viktigt att vi känner att vi har liknande syn på katthållning och avel.

Att vara fodervärd

Som fodervärd till en burmilla är du en mycket viktig tillgång i avelsarbetet. Katten bor hos dig men ägs av oss under en överenskommen period. Vi står förförsäkring och   alla kostnader som har att göra med avel och utställning.   Du som fodervärd står för  alla kostnader runt kattens vardag. Vi skriver ett fodervärdsavtal där vi kommer överens om hur många parningar  eller kullar vi som uppfödare har rätt till och vad som händer om det skulle uppstå problem eller bli ändrade planer. Vi kommer också överens om när katten ska övergå i din ägo och eventuella villkor för det. Hur ett fodervärdsavtal ser ut kan variera mycket – beroende på både i vilken utsräckning vi är intresserade av att använda katten i avel och vilket ansvar du själv är beredd att ta. Vi är intresserade både av fodervärdar till katter uppfödda av oss själva och från katterier utomlands.

Hane eller hona

Om du är fodervärd till en hane ser vi helst att parningen eller parningarna sker så snart som möjligt så att hanen sedan får bli kastrat och älskad sällskapskatt. Som fodervärd till en hane är det viktigt att du tänker igenom vad det innebär att ha en fertil hane hemma. En fertil hankatt kan vara orolig och rastlös och även markera och strila. När vi upprättar fodervärdsavtalet bestämmer vi vad vi gör om hanen börjar markera (t.ex. låter den flytta till oss en period eller kastrerar tidigare och låter dig köpa loss katten). Vi behöver fler burmillahanar i avel och därför är allt från en enda parning till flera parningar med olika honor intressant för oss i ett fodervärdsavtal.

Om du är fodervärd till en hona kommer vi överens om hur många kullar vi vill att honan ska få och om hon ska få dem hos oss eller hos dig. Vi kommer också överens om vad som händer om något oförutsett inträffar. Om du är beredd att låta honan genomgå dräktigheten och få kullen hemma hos dig kräver det mycket tid och stort engagemang. Som ägare och uppfödare finns vi med under dräktigheten, förlossningen och kattungarnas uppväxt.